Skip to content

Rinnavähi riski hindamine ja õigeaegne juhtimine

Kutsume Eesti naisi vanuses 35–49 aastat osalema uuringus „BRIGHT – rinnavähi riski hindamine ja õigeaegne juhtimine“.

Uuring hindab rinnavähi geneetilistel riskidel põhineva personaliseeritud ennetusprogrammi kasutatavust Eesti, Rootsi ja Portugali tervishoius. Uuringus osalemine ja sellega kaasnevad tervishoiuteenused on tasuta.

Rinnavähk on kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja ja kasvajatest tingitud surmapõhjus naistel Eestis. Et avastada rinnavähk võimalikult varakult ja vähendada rinnavähki suremust, korraldatakse Eestis mammograafilist sõeluuringut. Varajase avastamise korral on rinnavähk paremini ravitav. Praegune sõeluuring on mõeldud naistele vanuses 50–69 eluaastat. Rinnavähki esineb aga paraku ka noorematel naistel, kuid kõiki neid ei ole otstarbekas ühtemoodi sõeluurida. Tänapäevaseks lahenduseks on rakendada rinnavähi sõeluuringut naiste individuaalsete riskihinnangute alusel. Rinnavähk on geneetilise eelsoodumusega ja seepärast on naiste individuaalse rinnavähiriski selgitamiseks kasutusel geenitestid, mille abil hinnatakse rinnavähi geneetilist eelsoodumust.

Uuringus analüüsitakse, milline on Teie geneetiline eelsoodumus rinnavähi tekkeks, ning selle alusel antakse Teile meditsiinilised soovitused ja võimalused rinnavähi ennetuseks. Oma osalemisega aitate kaasa personaalmeditsiini laiemale kasutuselevõtule Eesti ja teiste Euroopa riikide tervishoius. Eestis saab uuringus osaleda kokku 800 naist.

Kõik BRIGHT-uuringus kasutatavad testid ja meditsiinilised tegevused on Eestis ja Euroopa Liidus tunnustatud tervishoiuteenused.

Keda ootame uuringusse?

Uuringus saavad osaleda Eestis elavad Eesti isikukoodiga 35–49 aastased naised:

  • kellel ei ole diagnoositud pahaloomulisi kasvajaid
  • kellel ei ole diagnoositud rinnavähi riski suurendavat monogeenset mutatsiooni (nt BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, ATM, TP53, CDH1, STK11)
  • kes ei ole varem teinud meditsiinilabori Antegenes rinnavähi geneetilise riski testi AnteBC
  • kes ei ole osalenud RITA kliinilises juhtprojektis
  • kellel on kehtiv e-posti aadress

Kuidas uuringus osaleda?

BRIGHT-uuring on lõppenud, oleme saanud täis vajaliku arvu osalejaid. Aitäh kõigile naistele, kes osalesid uuringus.

Uuringusse sai tulla nelja erineva kanali kaudu. 

Meditsiinilabori Antegenes koduleht.
Tartu Ülikooli Kliinikumi rinnakabinet (Kvartali keskuses).
Apotheka apteek (uuringus osalevad Tasku, Eedeni, Viru keskuse ja Kristiine keskuse Apotheka apteegid).
Rapla Perearstikeskus. Kui kuulute Rapla Perearstikeskuse perearstide nimistusse, siis võtke ühendust oma pereõega.

Õigused uuringus osalemisel

Uuringus osalejatel on igal ajal õigus uuringus osalemisest loobuda ning jätkata rinnavähi ennetust ja sõeluuringuid tavapärasel kujul. Oma nõusolekust on võimalik loobuda, kontakteerudes selleks vastutava uurijaga kas e-posti või telefoni teel (kontaktid on toodud informeeritud nõusoleku vormis). Sel juhul ei kasutata vastava uuritava geenitestide ja teiste teenuste andmeid uuringus. Uuringu käigus kogutud DNA proov ja uuringukoodi võti hävitatakse ehk kogutud andmeid ei saa enam siduda uuritava isikuga. Kogutud anonüümseid ehk tagasikodeerimist mittevõimaldavaid andmeid säilitatakse 15 aastat peale uuringu lõppu.

Kes uuringut läbi viivad?

Uuringut korraldavad Eestis Tartu Ülikool, meditsiinilabor Antegenes, Tartu Ülikooli Kliinikum ja Eesti Haigekassa. Seda toetab EIT Healthi kaudu Euroopa Komisjon.

Uuringu läbiviimiseks on andnud kooskõlastuse Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu (luba nr 1.1-12/1930). Sarnased uuringud toimuvad koostöös partneritega ka Rootsis ja Portugalis.

TÜ pealogo est sinine
Antegenes_logo_2_tume_1
TYK_logo_pikk_est_varv_RGB-1
hk_est
Region_Uppsala
Logo-IESE
GE-Healthcare-Logo
Logo-CHLN-COR