Skip to content

Riskbedömning och tidig screening av bröstcancer

Vi bjuder in kvinnor i åldern 30–49 år i Sverige att delta i studien “BRIGHT – riskbedömning och tidig diagnos av bröstcancer”.

Studien ska utvärdera användningen av ett individuellt screeningprogram, baserat på genetiska risker, inom hälsovården i Sverige, Estland och Portugal. Deltagandet i studien och de tillhörande vårdtjänsterna är gratis.

Bröstcancer är den vanligaste elakartade tumörsjukdomen och dödsorsaken på grund av cancer bland kvinnor i Sverige. För att upptäcka bröstcancer så tidigt som möjligt och minska dödligheten i bröstcancer genomförs mammografisk screening i Sverige. Bröstcancer som upptäcks tidigt kan behandlas bättre. Den nuvarande screeningen riktar sig till kvinnor mellan 40 och 74 år. Tyvärr förekommer bröstcancer även hos yngre kvinnor, men det är inte ändamålsenligt att screena alla på samma sätt. En modern lösning är att genomföra bröstcancerscreening baserat på individuella riskbedömningar av kvinnor. Bröstcancer har en genetisk predisposition och därför används genetiska tester för att bedöma den individuella genetiska bröstcancerrisken hos kvinnor.

Studien analyserar dina genetiska anlag för bröstcancer och ger dig, utifrån resultatet, individuella medicinska rekommendationer och möjligheter för förebyggande och tidig upptäckt av bröstcancer. Genom att delta bidrar du till en bredare användning av individanpassad medicin inom vården i Sverige och andra europeiska länder. Totalt kan 800 kvinnor delta i undersökningen i Sverige.

Alla tester och medicinska åtgärder som används i BRIGHT-studien är godkända hälsovårdstjänster i Sverige och Europeiska unionen.

Vem kan delta i studien?

Kvinnor i åldern 30–49 år som bor i Sverige och har svenskt personnummer kan delta i studien, förutsatt att de:

  • inte har diagnostiserats med maligna tumörer
  • inte har diagnostiserats med en monogen mutation som ökar risken för bröstcancer (t.ex. BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, ATM, TP53, CDH1 eller STK11)
  • inte tidigare har tagit det medicinska laboratoriet Antegenes AnteBC-test för genetisk bröstcancerrisk
  • har en giltig mejladress

Hur deltar jag i studien?

Du kan komma med i studien via länk.

Studiedeltagarnas rättigheter

Deltagarna i studien har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande och fortsätta förebyggande och delta i screening av bröstcancer på vanligt sätt. Samtycket för deltagande återtas genom att kontakta den ansvariga forskaren, antingen via mejl eller telefon (kontaktuppgifterna finns på formuläret för informerat samtycke). I så fall kommer data från deltagarens genetiska tester och andra tjänster inte att användas i studien. DNA-provet som tagits under studien och koden för undersökningen förstörs, dvs. de insamlade uppgifterna kan inte längre kopplas till deltagaren. Insamlade anonyma uppgifter, dvs. data som inte möjliggör bakåtkodning, lagras i 15 år efter studiens slut.

Vem genomför studien?

Studien genomförs av Region Uppsala och Akademiska sjukhuset i samarbete med det medicinska laboratoriet Antegenes i Estland. Studien stöds av EU-kommissionen genom organisationen EIT Health.
Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2022-03074-01). Liknande studier genomförs i också samarbete med partners i Estland och Portugal.

Kontaktuppgifter:Bright@regionuppsala.se
Projektledare Inna Feldman, inna.feldman@regionuppsala.se
Överläkare Andreas Karaktsanis, andreas.karakatsanis@akademiska.se.
Forskningssjuksköterska Helena Lundgren, helena.b.lundgren@akademiska.se

TÜ pealogo est sinine
Antegenes_logo_2_tume_1
TYK_logo_pikk_est_varv_RGB-1
hk_est
Region_Uppsala
Logo-IESE
GE-Healthcare-Logo
Logo-CHLN-COR